Vítejte na stránkách spolku Prak

Vítejte na stránkách spolku Prak
Autorka fota: Tereza Krček

Prak byl založen roku 2003, jako občanské sdružení Prak-sdružení pro prevenci kriminality. Následně bylo třeba vložit do názvu o.s., takže jsme změnili název na Prak-prevence kriminality, o.s.

Zkušební fáze projektu začala v únoru 2003 ve Vazební věznici Ruzyně a navázala na dobrovolnou činnost Evy Carbolové ( Charita Chodov a Vězeňská duchovenská péče ), která se od roku 1993 věnovala vězněným a propuštěným osobám.
Účastnilo se jí 276 žáků a 21 učitelů z celkem 9 základních škol na Jižním Městě.

O další spolupráci jsme požádali představitele Etického fóra ČR PhDr. Šolce a pana Drejnara.
Postupně se začala rozšiřovat naše nabídka programů o ty, které na školách chyběly a učitelé o ně měli zájem.

Od 1.1.2014 se i naše o.s. transformovalo a je spolkem.
V současné době je náš spolek nově zapsán pod názvem: Prak-prevence, poradenství, z.s. u Městského soudu v Praze, Slezská 2000/9. Také došlo k úpravě stanov dle NZ.

Všechny informace o činnosti spolku uveřejňujeme pravidelně ve Výročních zprávách, které jsou na našich webových stránkách.

Spolek Prak:
Dne 21.1.2010 uzavřel Dohodu o spolupráci s Vězeňskou službou České republiky.
Dne 20.7.2018 uzavřel Dohodu o spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice.

 

Státu neprospívá jen ten, kdo vybírá kandidáty na úřady, hájí obžalované a rozhoduje o míru a válce, ale i ten, kdo povzbuzuje mládež, kdo při dnešním velkém nedostatku dobrých učitelů vštěpuje do srdcí ctnost, kdo chytá a stahuje zpátky lidi úprkem se ženoucí za penězi a rozmařilostí, a kdyby nic jiného, aspoň je zdržuje.
Seneca

 

01 Spolek Prak nabízí pomoc základním školám, gymnáziím a středním školám v Praze a okolí v oblasti etické výchovy, primární prevence delikvence mladistvých a negativních jevů ve společnosti.

02 Věnuje se pomoci vězněným, propuštěným a jejich rodinným příslušníkům.

03 Dále nabízí semináře pro MŠ s preventivní tematikou, semináře pro rodiče, pedagogy, organizace.

04 Pořádá vzdělávací semináře pro pěstouny.

05 Promítnutí filmu Mallory s následnou diskuzí s hlavní představitelkou.

Aktuality

Prev Next

Sociální bydlení

24.01.2020

K dnešnímu dni jsme ukončili jednání s MČ Praha 2 o přidělení sociálního bytu. Ani po tři čtvrtě roce se nám nepodařilo byt získat. Podmínky, které nám MČ postupně kladla, jsme nemohli akceptovat a to ani vzhledem k našim klientům. Věříme, že se nám podaří alespoň pro ...

Zubní hygiena v ZŠ Kupeckého

10.01.2020

Studentky Zubní hygieny SZŠ Ruská navštívily v rámci své praxe děti na 1. stupni  v ZŠ Kupeckého. Na pomůckách jim předvedly správnou techniku čištění zubů a děti si pak samy mohly vyzkoušet, jak dobře si umí zuby čistit.

Poděkování paní ředitelce PhDr. Janákové a paní učitelce Mgr. Křikavové ze Střední zdravotnické školy 5. května

18.12.2019

Dne 13. 12. 2019 zorganizovala paní učitelka Křikavová se svými studenty z druhého a třetího ročníku sbírku oblečení pro naše klienty. Velmi jim to pomohlo, zvlášť v zimním období. Dostali také deky a povlečení. Své uplatnění našlo i dětské oblečení, které jsme mohli po...

Nový školní rok započal

02.09.2019

Přijímáme objednávky od škol na naše programy. Pokud by někdo nedostal nabídku programů a objednávku, je ke stažení dole. Naplno také běží projekt Začít spolu, který je spolufinancován Magistrátem hl. m. Prahy.  Počet našich klientů mírně narůstá a to jek ve vězni...

Náhrada za starý nefunkční mrazák

12.08.2019

Dnes jsme si díky finanční podpoře mohli koupit mrazák. Převážná část financí nám byla věnována z projektu METANOIA II, který poskytuje prostředky propuštěným z vězení, aby se lépe mohli v prvních měsících adaptovat na bezproblémový život na svobodě. Autorem projektu...

Grant Nadace ČEZ

02.05.2019

Právě probíhá vyúčtování grantu Nadace ČEZ. Peníze z grantu byly použity z části na příspěvky školám na dopravu a doprovod do věznic a následnou besedu a z části jako pomoc pro propuštěné vězně. Mohli jsme klientům nakoupit telefonní karty, které jim umožní být s nám...

Promítání filmu Mallory s následnou besedou

15.04.2019

Studenti dvou pražských škol se zúčastnili promítání filmu Mallory. Po skončení se mohli ptát hlavní představitelky na vše, co je ve filmu zaujalo. Tato akce proběhla již dvakrát a měla u studentů i pedagogů úspěch. Zájemci o tuto akci se mohou ozvat na mail: carbolo...

Jednání s městskými částmi

18.03.2019

Oslovili jsme městské části v souvislosti s možným ubytováním pro naše propuštěné klienty. Jednání probíhají vstřícně, i když každá MČ má jiné možnosti. Věříme, že se nám podaří tento zatím pilotní projekt proměnit ve stabilní spolupráci.

Exkurze do věznice pro koordinátory prevence MHMP a Městskou policii

15.03.2019

V pátek se uskutečnila v pořadí již druhá exkurze koordinátorů prevence z MHMP a tentokrát i městské policie do věznice Rýnovice. Za doprovodu našeho lektora a s výkladem odborného personálu si mohli prohlédnout některé prostory věznice a zeptat se na vše co je zajím...

Sestra Goretti předává štafetu mladším

05.03.2019

Setkání se sestrou Goretti bylo jako vždy příjemné a veselé, i když se tentokrát nejednalo o pracovní brigádu v hangáru :) Eva a Katka "Prakovy" - jak jim sestra říká, se sešly v kláštěře společně s dalšími pomocníky a sestrami a všichni popřáli sestře pevné zdraví ...

Podpora klentů ve VV Pankrác

05.02.2019

Proběhla jedna z pravidelných návštěv ve vazební věznici Pankrác. Rozhovory probíhají ve spolupráci s vězeňskou kaplankou, v současné době dochází k paní ředitelce Praku průměrně 7 klientů.

Začátek II.pololetí školního roku

03.01.2019

Pokračujeme v preventivních programech, které si základní školy objednaly na začátku školního roku v září 2018. Dále trvá spolupráce s Potravinovou bankou, díky které můžeme pomáhat propuštěným, jejich rodinám a dalším potřebným lidem.

Účast na setkání ve společensko-obchodním "klubu" Dobré ráno pro obchod

07.09.2018

Dnes se naše kolegyně již podruhé zúčastnila pravidelného setkání podnikatelů. Seznámila všechny přítomné s naší činností, nabídla možnost spolupráce.

Na co upozornit děti na začátku školního roku

06.09.2018

Na co upozornit děti na začátku školního roku – placení pokuty Dopravnímu podniku při jízdě bez dokladů Platíte dětem – studentům poctivě lítačku? Pak je nezapomeňte upozornit, co dělat, když ji zapomenou doma a zastaví je revizor. Důležité je neplatit pokutu 800 Kč, ...

Videa z novodobých dějin - (1) Horní Slavkov

02.07.2018

Tragické důsledky útěku vězňů z komunistického lágru č. XII v Horním Slavkově – Těla zastřelených vystavili dozorci pro výstrahu Okolo Horního Slavkova vybudoval komunistický režim v 50. letech několik koncentračních táborů pro své odpůrce, kteří byli nuceni v okolních...

Podpořte nás na GIVT.cz

Děkujeme soukromým dárcům

Mons. ThDr. Michael Slavík
Ing.Bc. Pavel Kočnar
Hana Morkos
Matouš Carbol
Ing. Petr Dvořák
FINEA, Ing. Petr Jaško
a další...

Sponzoři, podpora a příznivci

Podpořte naši činnost finančním darem na náš účet: 2000687657/2010 Děkujeme...

Kontakt

Prak-prevence, poradenství, z.s.

Adresa:
Brodského 1673/13
149 00 Praha 4
Tel:
(+420) 775 204 207
(+420) 775 204 206
Web:
www.prak-prevence.cz
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.