Vítejte na stránkách spolku Prak

Vítejte na stránkách spolku Prak
Autorka fota: Tereza Krček

Prak byl založen roku 2003, jako občanské sdružení Prak-sdružení pro prevenci kriminality. Následně bylo třeba vložit do názvu o.s., takže jsme změnili název na Prak-prevence kriminality, o.s.

Zkušební fáze projektu začala v únoru 2003 ve Vazební věznici Ruzyně a navázala na dobrovolnou činnost Evy Carbolové ( Charita Chodov a Vězeňská duchovenská péče ), která se od roku 1993 věnovala vězněným a propuštěným osobám.
Účastnilo se jí 276 žáků a 21 učitelů z celkem 9 základních škol na Jižním Městě.

O další spolupráci jsme požádali představitele Etického fóra ČR PhDr. Šolce a pana Drejnara.
Postupně se začala rozšiřovat naše nabídka programů o ty, které na školách chyběly a učitelé o ně měli zájem.

Od 1.1.2014 se i naše o.s. transformovalo a je spolkem.
V současné době je náš spolek nově zapsán pod názvem: Prak-prevence, poradenství, z.s. u Městského soudu v Praze, Slezská 2000/9. Také došlo k úpravě stanov dle NZ.

Všechny informace o činnosti spolku uveřejňujeme pravidelně ve Výročních zprávách, které jsou na našich webových stránkách.

Spolek Prak:
Dne 21.1.2010 uzavřel Dohodu o spolupráci s Vězeňskou službou České republiky.
Dne 20.7.2018 uzavřel Dohodu o spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice.

 

Státu neprospívá jen ten, kdo vybírá kandidáty na úřady, hájí obžalované a rozhoduje o míru a válce, ale i ten, kdo povzbuzuje mládež, kdo při dnešním velkém nedostatku dobrých učitelů vštěpuje do srdcí ctnost, kdo chytá a stahuje zpátky lidi úprkem se ženoucí za penězi a rozmařilostí, a kdyby nic jiného, aspoň je zdržuje.
Seneca

 

01 Věnuje se pomoci vězněným, propuštěným a jejich rodinným příslušníkům.

02 Spolek Prak nabízí pomoc základním školám, gymnáziím a středním školám v Praze a okolí v oblasti etické výchovy, primární prevence delikvence mladistvých a negativních jevů ve společnosti.

03 Dále nabízí semináře pro MŠ s preventivní tematikou, semináře pro rodiče, pedagogy, organizace.

04 Pořádá vzdělávací semináře pro pěstouny.

05 Promítnutí filmu Mallory s následnou diskuzí s hlavní představitelkou.

Aktuality

Prev Next

Náš kamarád je v nemocnici

14.09.2020

Ve středu 9.9.2020 za námi přijel kamarád. Ani ne tak přijel, jako ho dotlačil na vozíku jeho známý. Všechno bylo špatně. Byl smutný a to se u něj nestávalo moc často. Vždycky nás povzbuzoval, překypoval dobru náladou, vyprávěl vtipy.Tentokrát ne. Propustili ho po dv...

Trestných činů dětí přibývá

08.09.2020

Rvačky, krádeže i vraždy. Dětských zločinců v Česku přibývá, .... V roce 2019 děti v Česku spáchaly 3 361 deliktů. Z toho 1 340 pachatelů bylo mladších 15 let. Pomoci může i škola díky preventivním programům našeho spolku Prak. Článek: https://www.lidovky.cz/...

Začátek nového školního roku

27.08.2020

Protože nevíme, jak bude v této složité době probíhat výuka na školách, upravili jsme Nabídku našich programů. Exkurze pravděpodobně nebudeme moci realizovat. Pokud by se situace změnila jak ve věznicích tak na školách, uvedeme to na našich webových stránkách, školá...

Jak pracujeme v době koronaviru

26.08.2020

Na jaře jsme se těšili, jak začneme s dětmi jezdit na exkurze. Dopadlo to jinak. Museli jsme všechny školní i mimoškolní aktivity zrušit. Byl zakázán vstup do věznic, nesměly se konat hromadné akce. Pokud to šlo, jezdili jsme pro potravinovou pomoc a poskytovali ji naši...

Sociální bydlení

24.01.2020

K dnešnímu dni jsme ukončili jednání s MČ Praha 2 o přidělení sociálního bytu. Ani po tři čtvrtě roce se nám nepodařilo byt získat. Podmínky, které nám MČ postupně kladla, jsme nemohli akceptovat a to ani vzhledem k našim klientům. Věříme, že se nám podaří alespoň pro ...

Zubní hygiena v ZŠ Kupeckého

10.01.2020

Studentky Zubní hygieny SZŠ Ruská navštívily v rámci své praxe děti na 1. stupni  v ZŠ Kupeckého. Na pomůckách jim předvedly správnou techniku čištění zubů a děti si pak samy mohly vyzkoušet, jak dobře si umí zuby čistit.

Poděkování paní ředitelce PhDr. Janákové a paní učitelce Mgr. Křikavové ze Střední zdravotnické školy 5. května

18.12.2019

Dne 13. 12. 2019 zorganizovala paní učitelka Křikavová se svými studenty z druhého a třetího ročníku sbírku oblečení pro naše klienty. Velmi jim to pomohlo, zvlášť v zimním období. Dostali také deky a povlečení. Své uplatnění našlo i dětské oblečení, které jsme mohli po...

Nový školní rok započal

02.09.2019

Přijímáme objednávky od škol na naše programy. Pokud by někdo nedostal nabídku programů a objednávku, je ke stažení dole. Naplno také běží projekt Začít spolu, který je spolufinancován Magistrátem hl. m. Prahy.  Počet našich klientů mírně narůstá a to jek ve vězni...

Náhrada za starý nefunkční mrazák

12.08.2019

Dnes jsme si díky finanční podpoře mohli koupit mrazák. Převážná část financí nám byla věnována z projektu METANOIA II, který poskytuje prostředky propuštěným z vězení, aby se lépe mohli v prvních měsících adaptovat na bezproblémový život na svobodě. Autorem projektu...

Grant Nadace ČEZ

02.05.2019

Právě probíhá vyúčtování grantu Nadace ČEZ. Peníze z grantu byly použity z části na příspěvky školám na dopravu a doprovod do věznic a následnou besedu a z části jako pomoc pro propuštěné vězně. Mohli jsme klientům nakoupit telefonní karty, které jim umožní být s nám...

Promítání filmu Mallory s následnou besedou

15.04.2019

Studenti dvou pražských škol se zúčastnili promítání filmu Mallory. Po skončení se mohli ptát hlavní představitelky na vše, co je ve filmu zaujalo. Tato akce proběhla již dvakrát a měla u studentů i pedagogů úspěch. Zájemci o tuto akci se mohou ozvat na mail: carbolo...

Jednání s městskými částmi

18.03.2019

Oslovili jsme městské části v souvislosti s možným ubytováním pro naše propuštěné klienty. Jednání probíhají vstřícně, i když každá MČ má jiné možnosti. Věříme, že se nám podaří tento zatím pilotní projekt proměnit ve stabilní spolupráci.

Exkurze do věznice pro koordinátory prevence MHMP a Městskou policii

15.03.2019

V pátek se uskutečnila v pořadí již druhá exkurze koordinátorů prevence z MHMP a tentokrát i městské policie do věznice Rýnovice. Za doprovodu našeho lektora a s výkladem odborného personálu si mohli prohlédnout některé prostory věznice a zeptat se na vše co je zajím...

Sestra Goretti předává štafetu mladším

05.03.2019

Setkání se sestrou Goretti bylo jako vždy příjemné a veselé, i když se tentokrát nejednalo o pracovní brigádu v hangáru :) Eva a Katka "Prakovy" - jak jim sestra říká, se sešly v kláštěře společně s dalšími pomocníky a sestrami a všichni popřáli sestře pevné zdraví ...

Podpora klentů ve VV Pankrác

05.02.2019

Proběhla jedna z pravidelných návštěv ve vazební věznici Pankrác. Rozhovory probíhají ve spolupráci s vězeňskou kaplankou, v současné době dochází k paní ředitelce Praku průměrně 7 klientů.

Podpořte nás na GIVT.cz

Děkujeme soukromým dárcům

Mons. ThDr. Michael Slavík
Ing.Bc. Pavel Kočnar
Hana Morkos
Matouš Carbol
Ing. Petr Dvořák
FINEA, Ing. Petr Jaško
a další...

Sponzoři, podpora a příznivci

Podpořte naši činnost finančním darem na náš účet: 2000687657/2010 Děkujeme...

Kontakt

Prak-prevence, poradenství, z.s.

Adresa:
Brodského 1673/13
149 00 Praha 4
Tel:
(+420) 775 204 207
(+420) 775 204 206
Web:
www.prak-prevence.cz
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.