Sociální dovednosti

hodnoty-zivota

Hodnoty života – Chci být šťastný

Co je pro mě nejdůležitější – rodina a přátelství

  • nácvik verbální a neverbální komunikace s cílem spolupráce, přátelství
  • jsem jedinečný - pozitivní hodnocení sama sebe, tolerance, akceptace rozdílnosti, odpuštění...

Prožitkové semináře. Před a po semináři doporučen rozhovor s pedagogem, vedením školy. Semináře vedeny odlišně pro jednotlivé ročníky.


Jak myslíme, tak se cítíme

Jak myslíme, tak se cítíme – změna myšlenkových stereotypů

aneb co můžeme udělat proto, abychom se cítili lépe - změny myšlenkových stereotypů.

„Spousta dětí trpí pesimismem, který je trápí celá léta, kazí jim školu a život, okrádá je o radost. Nejhorší je, že pesimismus se stane základním pohledem na svět, a dětský pesimismus je otcem i matkou dospělého pesimismu.“
Martin Seligman


Konflikt - součást života

Konflikt – součást života

Seminář je zaměřen na prevenci konfliktu vnitřního i vnějšího, nácvik využití nástrojů k jeho předcházení. Představuje konflikt jako nutnou součást života, zabývá se převedením sporu na problém, hledání přijatelného kompromisu bez poškození sebeúcty nebo úcty k druhému člověku. Je veden prožitkovou formou. Zaměřeno na téma nácvik v modelových situacích.
Prevence a řešení konfliktů mezi vrstevníky (sourozenci, spolužáky, konfliktní vztah k autoritě - v rodině, škole (učitelé, vedení).
Silné afekty – vztek, strach co to se mnou dělá . Dá se vyhnout konfliktům ? Odosobnění! (nácvik formou scének – prevence šikany, agrese).
Předcházení konfliktům, empatie, techniky empatického naslouchání…


Komunikační fauly – lež, pomluva, ironie, manipulace, kritika

Seminář je veden prožitkovou formou, využívá metod dramatizace, učí rozpoznání spravedlivé a nespravedlivé kritiky, objasňuje pravidla vyjadřování a rozlišení kritiky konstruktivní, zabývá se formami manipulace a učí technikám obrany proti ní. Učí zvládat krizi dospívání ve vztahu k autoritám neagresivní formou a vytvářet tak pozitivní prostředí doma i ve škole.
Komunikuji – stavím mosty , co boří a ničí lež (dramatizace), jak se bránit, a neublížit, manipulace a manipulátoři, sebepoznání a nácvik technik.


media

Média – součást naší doby i naší rodiny – manipulace, klamavá reklama

Seminář je veden prožitkovou formou, pracuje s televizními ukázkami, učí žáky klást si otázky a hledat odpovědi, stavět se tvořivě k nabídce médií, rozlišovat manipulaci a bránit se proti ní. Je také zaměřen na problematiku reálných a zobrazených vzorů, negativních vzorů a jejich vliv na život. Vychází z obsahu průřezového tématu mediální výchovy, využívá zkušeností lektorky ze spolupráce s médii a vlastní publikační činnosti.
Svět médií a naše rodina – co nám současná média přináší, co nám berou, jak ovlivňují život rodiny (televize, internet, mobil, kdybych byl novinář...).
Mě nenapálíš! Co média sledují, co nabízejí, co vnucují! Výchova ke kritickému myšlení, manipulace a její odhalení...(svět seriálů, reklama, časopisy, zpravodajství) Proč přitahují negativní hrdinové?


Sympaťák – Jak se prosadit v kolektivu a získat přátele

Sympaťák – Jak se prosadit v kolektivu a získat přátele

Být „sympaťák“ je víc než být krásný (á)
Jak mě vidí ostatní a jak mě berou? Co znamená být přítelem? Proč potřebuji přátelství? (sociální záchytná síť). Práce s trémou, stresem – v rovině fyzické a psychické.Tréma je má soukromá věc!
Předcházení konfliktům a řešení konfliktů bez ztráty vlastní důstojnosti nebo agrese. Co dělat, když druzí na mě mají kecy? Dá se bránit pomluvám?


Tolerance, asertivita a multikulturní tolerance

V čem jsme odlišní, v čem stejní...Jsem jiný! Prezentace základních znaků kultury, práce s příběhem , prožitková hra...
Seminář je zaměřen na schopnost žáků přijmout vrstevníky z odlišného kulturního prostředí. Prožitkovým interaktivním způsobem pracuje s empatií, zaměřuje se na způsoby aktivizace žáků v angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace, převzetí zodpovědnosti za vztah k minoritním skupinám a aktivní přístup při vytváření přátelského školního kolektivu.

Prak - QR kód

Podpořte naši činnost finančním darem na náš účet: 2000687657/2010 Děkujeme...

← Platbu můžete provést i prostřednictvím QR kódu

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na carbolova.eva@seznam.cz.
Dary si pak můžete odečíst ze základu daně - více informací zde.

Kontakt

Prak-prevence, poradenství, z.s.

Adresa:
Brodského 1673/13
149 00 Praha 4
Tel:
(+420) 775 204 207
(+420) 775 204 206
Web:
www.prak-prevence.cz
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.