Životní styl

etika

Etika I

Průběh semináře:
Nácvik verbální a neverbální komunikace s cílem spolupráce sebepoznání, sebepřijetí – vliv na spolupráci, přátelské vztahy, vztahy v rodině pozitivní hodnocení druhých, tolerance, akceptace rozdílnosti, přátelství, partnerské vztahy. Práce s trémou, stresem – v rovině fyzické a psychické – rodina, předcházení konfliktům vycházejících z rodinného prostředí a jejich řešení , program doplněn o dovednosti usnadňující adaptaci v novém školním kolektivu.


Etika II

Průběh semináře:
Opakování verbální a neverbální komunikace s cílem spolupráce - práce ve skupinách, chyby komunikace - pomluva, lež. Práce s afekty (usměrnění) – strach, vztek- vliv na šikanu, autoagresivitu Odpuštění, začít znovu (popř. dramatizace výchovný styl rodiny a jeho vliv na sebehodnocení), předcházení konfliktům v rodině a řešení.

Témata – dle dohody s učiteli lektorka upravuje.


Vývoj sexuologie, poruchy, deviace

Obsah - co by měli žáci vědět přímo od lékaře a na co se bojí nebo stydí zeptat...?
Paní doktorka objasní v programu vývoj sexuologie jako lékařského oboru od historie po současnost, seznámí žáky s jednotlivými sexuálními poruchami, úchylkami. Vysvětlí žákům, jaké je normální sexuální chování, jaké jsou projevy úchylek, jak a kdy vznikají. Kde je možné hledat pomoc, případná léčba, dotazy...

Lektorka je lékařka.


prvni-pomoc

Poskytování první pomoci

Dvě hodiny výuky základních technik život zachraňujících úkonů teoreticky a hlavně prakticky. V rámci teoretické hodiny proberou lektoři kardiopulmonální resuscitaci, srdeční masáž, dýchání z plic do plic, postup při přivolání RZP, cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, dále krvácení, otravy, popáleniny, epileptický záchvat a hypoglykemické koma. Ve zbývajícím čase se věnují tématům, která posluchače zajímají. Během praktické výuky používají resuscitační model ,,Andula,,. Naším cílem je, aby si každý účastník kurzu vyzkoušel srdeční masáž a také stabilizovanou polohu. Obsah bude přizpůsoben věku účastníků.


Požár, výbuch, nehoda

Požár, výbuch, nehoda – blok o požární prevenci trochu jinak

Blok o požární prevenci a s tím spojená nebezpečí kriminálního chování, seznámení s nebezpečími v bytě, přírodě, v autě. Jak jim předcházet, jak zareagovat, pokud se děti stanou účastníky nebezpečné situace.
Oheň v bytě, rychlost šíření požáru, když hoří oblečení, co dělat - postup, ošetření.
Plyny vznikající vlivem hoření a spalování, jejich vlastnosti a následný vliv na lidský organismus, smrt udušením.
Kouř jako nedílný projev hoření a nebezpečí spjaté s pobytem a pohybem v něm.
Jak postupovat v případě mimořádných událostí mimo dům a při dopravní nehodě.
Možná péče o postižené při těchto mimořádných událostech.


Mimořádná událost očima dětí a dospívajících

Blok navazující na předchozí, je zaměřen na to, jak mohou děti zasáhnout mimořádné situace prezentované v médiích, nenadálé situace v rodině, prožívání nejen zasažených osob, vedení k empatii, základy Právní občanské pomoci.
Lektorka pomocí příběhů ze života, sociálně – psychologické hry, řízenou diskuzí, toto téma přiblíží žákům srozumitelnou a pochopitelnou formou přizpůsobenou věku.


Sociální fobie

Cílem semináře je získat představu o tom, co to sociální fobie je, jak může vznikat, jaké jsou její projevy a důsledky. Žáci se v rámci skupinové práce na základě nabytých poznatků budou zamýšlet nad tím, co člověk se sociální fobií může dělat pro zlepšení svého stavu a jak mohou pomoci někomu se sociální fobií svým vlastním chováním.
Seminář je postaven na osobních příbězích dvou mladých lidí, kteří si sociální fobií prošli, zážitkové práci se třídou a reflexi aktivit. V závěru bude teoretické shrnutí problematiky, prostor pro dotazy a předání kontaktu na organizaci, která se zabývá pomoci lidem, se sociální fobií.


Chceme mít zdravé zuby

Chceme mít zdravé zuby

Ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK jsme pro vás zajistili praktickou výuku péče o chrup, která by mohla navazovat na teorii probíranou ve škole. Jednalo by se o jednu vyučovací hodinu vždy pro jeden třídní kolektiv, kdy budou studentky spolu s dětmi nacvičovat pomocí hygienických pomůcek, jak předcházet kazům, paradentóze a zánětům.
Pomůcky : vlastní zubní kartáček, od studentů obdrží "plakovou" tabletku, ev. další potřeby

Program je primárně určen pro děti na I.stupni, ale v případě zájmu či potřeby lze i pro starší.


Prak - QR kód

Podpořte naši činnost finančním darem na náš účet: 2000687657/2010 Děkujeme...

← Platbu můžete provést i prostřednictvím QR kódu

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na carbolova.eva@seznam.cz.
Dary si pak můžete odečíst ze základu daně - více informací zde.

Kontakt

Prak-prevence, poradenství, z.s.

Adresa:
Brodského 1673/13
149 00 Praha 4
Tel:
(+420) 775 204 207
(+420) 775 204 206
Web:
www.prak-prevence.cz
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.