Vítejte na stránkách spolku Prak

Vítejte na stránkách spolku Prak
Autorka fota: Tereza Krček

Prak byl založen roku 2003, jako občanské sdružení Prak-sdružení pro prevenci kriminality. Následně bylo třeba vložit do názvu o.s., takže jsme změnili název na Prak-prevence kriminality, o.s.

Zkušební fáze projektu začala v únoru 2003 ve Vazební věznici Ruzyně a navázala na dobrovolnou činnost Evy Carbolové ( Charita Chodov a Vězeňská duchovenská péče ), která se od roku 1993 věnovala vězněným a propuštěným osobám.
Účastnilo se jí 276 žáků a 21 učitelů z celkem 9 základních škol na Jižním Městě.

O další spolupráci jsme požádali představitele Etického fóra ČR PhDr. Šolce a pana Drejnara.
Postupně se začala rozšiřovat naše nabídka programů o ty, které na školách chyběly a učitelé o ně měli zájem.

Od 1.1.2014 se i naše o.s. transformovalo a je spolkem.
V současné době je náš spolek nově zapsán pod názvem: Prak-prevence, poradenství, z.s. u Městského soudu v Praze, Slezská 2000/9. Také došlo k úpravě stanov dle NZ.

Všechny informace o činnosti spolku uveřejňujeme pravidelně ve Výročních zprávách, které jsou na našich webových stránkách.

 

Státu neprospívá jen ten, kdo vybírá kandidáty na úřady, hájí obžalované a rozhoduje o míru a válce, ale i ten, kdo povzbuzuje mládež, kdo při dnešním velkém nedostatku dobrých učitelů vštěpuje do srdcí ctnost, kdo chytá a stahuje zpátky lidi úprkem se ženoucí za penězi a rozmařilostí, a kdyby nic jiného, aspoň je zdržuje.
Seneca

 

01 Spolek Prak nabízí pomoc základním školám, gymnáziím a středním školám v Praze a okolí v oblasti etické výchovy, primární prevence delikvence mladistvých a negativních jevů ve společnosti.

  • Sestavení komplexního programu prevence pro danou školu při respektování problematiky, která se u nich vyskytuje, ve spolupráci s metodiky prevence a vedením školy.
  • Programy, které budou doplňovat minimální preventivní program, který škola má.
  • Nabídka výchovných výjezdů do věznic ČR s následným diskusním programem ve škole pro třídní kolektiv, do PN Bohnice, speciální MŠ Čimice, Terezína, Lidic, Pracovního tábora Vojna u Příbrami, charitního domu Fatima, pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé – Dědina.

02 Věnuje se pomoci vězněným, propuštěným a jejich rodinným příslušníkům.

03 Dále nabízí semináře pro MŠ s preventivní tematikou, semináře pro rodiče, pedagogy, organizace.

04 Pořádá vzdělávací semináře pro pěstouny.

Aktuality

Prev Next

Pracovní setkání na Generálním ředitelství Vězeňské služby

07.03.2018

Ve středu jsme se setkali na generálním ředitelství s předsedou Vězeňské duchovenské služby panem Pavlem Zvolánkem a s hlavním kaplanem Vězeňské služby ČR panem Pavlem Kočnarem.  Projednávali jsme další možnosti spolupráce v oblasti penitenciární a postpenitenciár...

Setkání s Františkem

23.02.2018

Pravidelné setkání s naším bývalým lektorem - klientem, který nás provázel hodně let na besedy ve školách po exkurzích do věznic. Jsme rádi, že si s ním vždy můžeme popovídat, sdílet s ním jeho starosti i radosti a věnovat mu potravinovou a věcnou pomo...

Začínají exkurze do PN Bohnice

21.02.2018

Dnes se uskutečnila exkurze do PN Bohnice. Prohlídky farmy a programu v divadle se zúčastnila 8. třída ze ZŠ P. Strozziho.

První beseda v roce 2018

05.01.2018

Dnes se uskutečnila 1. letošní exkurze a to do Vazební věznice Ruzyně. Následovala beseda ve škole s lektorkou Jitkou a Mallory. Viz fotografie.

PF 2018

02.01.2018

Těšíme se na spolupráci v novém roce!  

Nepřetržitě pomáháme klientům v rámci projektu Chceme začít znovu, který podpořil MHMP

23.10.2017

Nikdy nekončící práce s klienty, kteří pobývají ve věznicích, chystají se na podmíněné propuštění, výstup. To je pouze začátek. Skutečně náročná práce začíná právě po výstupu a trvá léta, než se člověk zařadí zpět do společnosti, pracuje, má bydlení, řeší dluhy. Velmi n...

Vítáme vás v novém školním roce 2017/18

15.09.2017

Ani jsme se nenadechli a už se rozeběhly naše programy na školách. Také jsme stihli 1 exkurzi se ZŠ z Prahy 17 a následnou besedu s Mallory. Další akcí byl program určený pro o.p.s. Dejme dětem šanci a to pro studenty z dětských domovů.

Závěr školního roku 2016/2017

22.06.2017

Právě dokončujeme naše programy prevence kriminality na školách. Ve druhém pololetí jsme se ZŠ absolvovali 24 x návštěvu český věznic s následnými besedami.Jedna škola spojila návštěvu Terezína s prohlídkou Lidic. Uskutečnilo se také několik programů pro pěstouny a ch...

Pomoc lidem bez domova, propuštěným

25.01.2017

Stále probíhá náš projekt pomoci lidem s kriminální minulostí a ve výkonu trestu. Průběžně a podle potřeb poskytujeme potraviny, ošacení a vybavení. Po delší době jsme obnovili návštěvy do VV Pankrác, kam docházíme za našimi klienty.

Program prevence na školách

24.01.2017

Lauderovu školu v Praze 2 navštívili naši lektoři s programem o vězeňství. Mallory přiblížila dětem jaké to je žít se závislostí, co obnáší pobyt ve vězení, jaký dopad má na rodinu, děti, studium, uplatnění na trhu práce. Jak obtížné je sehnat si bydlení a vytvořit do...

Začal nový rok a my pokračujeme v programech prevence na školách

23.01.2017

S gymnáziem Gutha Jarkovského jsme navštívili PN Bohnice, kde měli studenti možnost prohlédnout si pavilon Centrální terapie, vyslechnout přednášku MUDr. Davida o psychických chorobách a závislostech, následovala přednáška MUDr. Řeřichové o historii sexuologie, d...

Pomoc potřebným lidem probíhala i přes prázdniny

09.09.2016

Pomoc potřebným lidem probíhala i přes prázdniny. Průběžně vydáváme potravinové a hygienické balíčky, kontaktujeme úřady, zaměstnavatele, ubytovny. Věnujeme se rodinným příslušníkům, vyhledáváme kontakty na internetu, telefonujeme, kam je potřeba.

Podpořte nás na GIVT.cz

Děkujeme soukromým dárcům

Mons. ThDr. Michael Slavík
Hana Morkos
Matouš Carbol
Ing. Petr Dvořák
FINEA, Ing. Petr Jaško
a další...

Sponzoři, podpora a příznivci

Podpořte naši činnost finančním darem na náš účet: 2000687657/2010 Děkujeme...

Kontakt

Prak-prevence, poradenství, z.s.

Adresa:
Brodského 1673/13
149 00 Praha 4
Tel:
(+420) 775 204 207
(+420) 775 204 206
Web:
www.prak-prevence.cz
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.