Vítejte na stránkách spolku Prak

Vítejte na stránkách spolku Prak
Autorka fota: Tereza Krček

Prak byl založen roku 2003, jako občanské sdružení Prak-sdružení pro prevenci kriminality. Následně bylo třeba vložit do názvu o.s., takže jsme změnili název na Prak-prevence kriminality, o.s.

Zkušební fáze projektu začala v únoru 2003 ve Vazební věznici Ruzyně a navázala na dobrovolnou činnost Evy Carbolové ( Charita Chodov a Vězeňská duchovenská péče ), která se od roku 1993 věnovala vězněným a propuštěným osobám.
Účastnilo se jí 276 žáků a 21 učitelů z celkem 9 základních škol na Jižním Městě.

O další spolupráci jsme požádali představitele Etického fóra ČR PhDr. Šolce a pana Drejnara.
Postupně se začala rozšiřovat naše nabídka programů o ty, které na školách chyběly a učitelé o ně měli zájem.

Od 1.1.2014 se i naše o.s. transformovalo a je spolkem.
V současné době je náš spolek nově zapsán pod názvem: Prak-prevence, poradenství, z.s. u Městského soudu v Praze, Slezská 2000/9. Také došlo k úpravě stanov dle NZ.

Všechny informace o činnosti spolku uveřejňujeme pravidelně ve Výročních zprávách, které jsou na našich webových stránkách.

 

Státu neprospívá jen ten, kdo vybírá kandidáty na úřady, hájí obžalované a rozhoduje o míru a válce, ale i ten, kdo povzbuzuje mládež, kdo při dnešním velkém nedostatku dobrých učitelů vštěpuje do srdcí ctnost, kdo chytá a stahuje zpátky lidi úprkem se ženoucí za penězi a rozmařilostí, a kdyby nic jiného, aspoň je zdržuje.
Seneca

 

01 Spolek Prak nabízí pomoc základním školám, gymnáziím a středním školám v Praze a okolí v oblasti etické výchovy, primární prevence delikvence mladistvých a negativních jevů ve společnosti.

  • Sestavení komplexního programu prevence pro danou školu při respektování problematiky, která se u nich vyskytuje, ve spolupráci s metodiky prevence a vedením školy.
  • Programy, které budou doplňovat minimální preventivní program, který škola má.
  • Nabídka výchovných výjezdů do věznic ČR s následným diskusním programem ve škole pro třídní kolektiv, do PN Bohnice, speciální MŠ Čimice, Terezína, Lidic, Pracovního tábora Vojna u Příbrami, charitního domu Fatima, pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé – Dědina.

02 Věnuje se pomoci vězněným, propuštěným a jejich rodinným příslušníkům.

03 Dále nabízí semináře pro MŠ s preventivní tematikou, semináře pro rodiče, pedagogy, organizace.

Aktuality

Prev Next

Spolupráce s Potravinovou bankou

20.04.2016

Dnes nám Potravinová banka odsouhlasila odběr potravin pro naše klienty.

Programy prevence kriminality pro základní školy

21.03.2016

Na školách pokračujeme s preventivními programy, které byly objednány. Exkurze do věznic a PN Bohnice jsou již obsazené. Nabídnout můžeme pouze náhradní program s promítáním videa a odborným výkladem zaměstnance věznice přímo na škole. Dále rozhovor s bývalým vězněm na ...

Jednání s Potravinovou bankou

17.03.2016

V lednu jsme podali žádost Potravinové bance (v loňském roce jsme spolupracovali nepřímo) o potravinovou pomoc. V současné době stále čekáme na vyjádření. Abychom mohli alespoň nějak vypomoci našim klientům než bude jasné vyjádření Potravinové banky, oslovili jsme někol...

MHMP nám přidělilo grant

15.03.2016

V březnu 2016 jsme získali grant MHMP na péči o propuštěné, sociálně slabé a vyloučené občany. Díky tomuto grantu, daru od Arcibiskupství pražského a soukromým dárcům jsme schopní pokračovat v projektu, který se v loňském roce osvědčil. Nejen že se můžeme dál věnovat ...

Exkurze do PN Bohnice se zúčastnili studenti ZŠ Jana Husa z Písku

10.03.2016

Dnes jsme si vyzkoušeli, jestli je možné pořádat akce v Praze i pro mimopražské školy. Podařilo se i přes velkou vzdálenost dodržet časový harmonogram jednotlivých částí programu. Exkurze se velmi líbila jak pedagogům, tak studentům a objednali si tutéž akci pro další t...

Exkurze do Vazební Věznice Praha-Pankrác

01.03.2016

1. března 2016 se vypravila Euroškola Praha, střední odborná škola s. r. o., Praha 7 na exkurzi do Vazební Věznice Praha-Pankrác.

Grant MHMP na rok 2015

28.01.2016

Vyúčtovali jsme grant od MHMP, který nám umožnil starat se o klienty se záznamem v rejstříku trestů a napsali závěrečnou zprávu. Projekt byl úspěšný. Žádný z klientů v jeho průběhu nebyl odsouzený k výkonu trestu za novou trestnou činnost. Naše pomoc spočívala v psychi...

První exkurze do věznice v letošním roce.

22.01.2016

Proběhla naše první letošní exkurze do Věznice Bělušice, které se zúčastnili studenti Gymnázia Českolipská, Praha 9. Následně 25.1.2016 se konala beseda ve škole, kde o svém životě vyprávěla paní Mallory Neradová - viz. dokument paní Heleny Třeštíkové.

Připravili jsme pro vás nové webové stránky

09.11.2015

Připravili jsme pro vás tyto nové webové stránky s našimi programy. Budeme očekávat vaše případné připomínky a ohlasy.

Autorka: Markéta Duchačová

Podpořte nás na GIVT.cz

Soukromí dárci

Mons. Michael Slavík, Th.D.
Ing. Petr Dvořák
manželé Dusovi
Hana Morkos

Sponzoři, podpora a příznivci

Podpořte naši činnost finančním darem na náš účet: 2000687657/2010 Děkujeme...

Kontakt

Prak-prevence, poradenství, z.s.

Adresa:
Brodského 1673/13
149 00 Praha 4
Tel:
(+420) 775 204 207
(+420) 775 204 206
Web:
www.prak-prevence.cz
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.